Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

8809 4d22 390
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaamelinowa amelinowa
2548 fdd4 390
Dzisiaj na obiad było do wyboru: ryba albo kotlet. Wybrałam rybę. I zamiast zajadać ją ze smakiem, siedzę nad talerzem i płaczę, że może jednak kotlet byłby smaczniejszy. Bez sensu. Wybór zawsze wiąże się z utratą rzeczy, której nie wybraliśmy. Ale jeśli zaczynamy po niej rozpaczać, to nie mamy czasu dobrze zająć się tym, co wybraliśmy. Ani nie zjemy kotleta, ani nie nacieszymy się smakiem ryby. Żeby być szczęśliwym, trzeba kurczowo trzymać się teraźniejszości.
— Irena Kwiatkowska
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead
6926 8c12 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaehh ehh
5668 f196 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaehh ehh
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viaehh ehh
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy, tak pełni wątpliwości.
— Bertrand Russell
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianiskowo niskowo
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy, tak pełni wątpliwości.
— Bertrand Russell
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianiskowo niskowo
 Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie.
Reposted fromjohankam johankam vianiskowo niskowo

February 19 2017

Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie.
9605 c31f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianewbeginning newbeginning
7556 c11d 390
Reposted fromjustyha justyha viamyszkaminnie myszkaminnie
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viamyszkaminnie myszkaminnie
2133 ad6d 390
Reposted fromBilet Bilet viamyszkaminnie myszkaminnie
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viamyszkaminnie myszkaminnie
7706 64e4 390
Reposted fromrol rol viamyszkaminnie myszkaminnie
- Przyjaźń jest dla pani ważna.
- Tak, wierzę, że są osoby, z którymi ma się do przejścia jakąś drogę. Nawet jeśli pokłócisz się z tym kimś i przez dwa lata się do siebie nie odezwiecie, to ten człowiek nie znika, codziennie przez te dwa lata wnerwia cię, ale ma miejsce w twoim życiu.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyszkaminnie myszkaminnie
4504 41ad 390
Reposted fromshakeme shakeme viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl